De jeugd van tegenwoordig

De jeugd heeft de toekomst. In onze moderne tijd heeft, dankzij onze gezondheidszorg, ons welvaartsniveau, ontwikkelingen in de genetica etcetera, élke generatie de toekomst. Ik voel daarom meer voor de uitdrukking "De jeugd is onze toekomst". Zij groeien op met de laatste innovaties - technologisch, maatschappelijk, organisatorisch - en zullen die, als zij volwassen zijn, leven omdat dat dan de gewoonste zaak van de wereld is. In de beleving van bijna elke oudere generatie is er dan ook steeds weer sprake van een generatiekloof.

Momenteel staat de generatie Y zwaar in de belangstelling. Zij zijn de eerste generatie op de arbeidsmarkt die is opgegroeid met internet, mobiele communicatie, overvloed en democratie in het gezin en op school. Dat dat grote gevolgen zal hebben voor de manier waarop zij willen werken - en níet willen werken - is voor steeds meer werkgevers - soms pijnlijk - duidelijk.

Maar de volgende generatie (Z) zit er al weer aan te komen. Generatie Z is geboren na 1990 en staat al vanaf het moment dat ze konden lopen, spelen en praten in contact met internet, mobieltjes, thuiswerken, quality time etcetera. De Z-ers zijn voorlopig nog niet in groten getale op de arbeidsmarkt, maar werkgevers doen er verstandig aan om nu maar eens flink te gaan oefenen op de Generatie Y, want die Z-ers, die zullen naar de huidige maatstaven van de meeste werkgevers anders volstrekte aliens zijn! Lees hier alvast wat meer over de Z-ers.

Overigens hebben niet alle jongeren een geweldig leven. Zo is er Doe Een Wens Stichting Nederland die de liefste wens vervult van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Op donderdag 26 november j.l. organiseerde Lions Club Woerden de Slag om Woerden. Doel was geld in te zamelen voor Doe Een Wens; een prachtig initiatief dat gelukkig heel goed is geslaagd. Om de avond voor de aanwezige lokale ondernemers en werknemers van lokale organisaties ook van een vleugje infotainment te voorzien, was mij gevraagd een presentatie te geven over de FutureShift. Waar ik natuurlijk graag gehoor aan heb gegeven.

Kinderen buiten de Westerse wereld hebben trouwnes ook vaak nog wel wat te wensen... Mijn oud-collega Joost, die voor zijn werk veel in Zuid- en Oost-Azië zit, stuurde me een BBC-artikel over Indiase kinderen die zó graag naar school willen - omdat ze weten dat dat de belangrijkste weg is naar een betere toekomst - dat ze zélf een school beginnen!
India loopt over van kinderen en jongeren - 33% van de bijna 1,2 miljard (!) Indiërs is jonger dan 15, terwijl dat in Nederland 18% (en dalend) is.
Die aantallen, die ambitie...

De jeugd - ze houdt ons wel bezig!

1 reactie op "De jeugd van tegenwoordig"

Rezina Ramaker ingezonden op 11 september

Graag zou ik met de heer Wim Davidse spreken over bovengemoemd onderwerp om wellicht te komen tot een afspraak voor een inleiding tijdens een dag over arbeid, oud en jong sterk in samenwerk.