Lol en Zin - succes in de Nieuwe Toekomst

Kansen en de capaciteiten en klantwaardeproposities om die te verzilveren, plaveien de weg naar succes. Omdat de wereld onstuitbaar fundamenteel verandert en een Nieuwe Toekomst verrijst, ontstaan nieuwe kansen en uitdagingen.

"These days many companies are obsessed with fun. Managers hope that "fun" will magically make workers more engaged and creative. The cult of fun is deepening as well as widening. Google is the acknowledged champion: its offices are blessed with volleyball courts, bicycle paths, a yellow brick road, a model dinosaur, regular games of roller hockey and several professional masseuses. But now two other companies have challenged Google for the jester's crown-Twitter, a microblogging service, and Zappos, an online shoe-shop.
This cult of fun is driven by three of the most popular management fads of the moment: empowerment, engagement and creativity. But surveys show that only 20% of workers are "fully engaged with their job". Even fewer are creative.
But the problem is that as soon as fun becomes part of a corporate strategy it ceases to be fun and becomes its opposite-at best an empty shell and at worst a tiresome imposition."
(Tekst afkomstig van Schumpeter in The Economist.)

Lol in je werk is natuurlijk belangrijk, maar het is een belangrijk bij-product. Succes boek je niet met lol, maar met employee energy. En die maak je vrij door op drijfveren van mensen in te spelen. Door ze mastery + autonomy + destiny te geven. Gewoon de Maslow-piramide beklimmen.

Dat employee energie elementair is, zowel op het vlak van 'business as usual' als op dat van organisatievernieuwing, innovatie, strategievorming en visievorming, blijkt uit steeds meer onderzoeken. Energieke werk(onder)nemers zijn toegewijd, enthousiast, collegiaal, involverend, klantgericht, open, actiegericht, creatief, flexibel, productief, innovatief, ... En daarmee creëren ze geweldige prestaties en succes voor de onderneming: kwaliteit, toewijding (share of heart, customer advocacy) en participatie van klanten, partners, leveranciers en overige geïnteresseerden, innovatiekracht, concurrentiekracht, bekendheid (share of mind), imago, share of wallet, marktaandeel, groei én rendement.

Om de kansen van de Nieuwe Toekomst te ontdekken en te kunnen benutten en tegelijk de onmisbare energie van de werk(onder)nemers voluit te laten stromen, is er geen beter aangrijpingspunt dan de visie-, strategie- en vernieuwingsexpeditie. Samen - ook over de grenzen van de organisatie heen - ontdekken wat er gebeurt, samen de te verzilveren kansen selecteren en de koers uitstippelen en samen vernieuwingen ontwerpen en implementeren. Dat vergt tijd, moed, zelfvertrouwen, optimisme, hoop, hoog bewustzijn, leren, creativiteit, samenwerking, onderling vertrouwen, conversatie, teamenergie, teamvermogen, improvisatievermogen, zelforganiserend vermogen, zelfredzaamheid, veerkracht.

Niet niks, maar daar krijg je dan ook geweldige prestaties en succes voor terug!

Er zijn nog geen reacties op "Lol en Zin - succes in de Nieuwe Toekomst"