Let's make dust!

Naast het met aan zekerheid grenzende waarschijnlijke gegeven dat de wereld de komende jaren en decennia enorm zal veranderen vanwege de Ring van Vuur, hebben we in Nederland last van tevredenheid, ook ‘in higher places'. Net als aan het einde van de Gouden Eeuw zijn we vermogender dan ooit en (daarom) streven we naar individualistisch welzijn en zijn we onze gretigheid en vooral onze opofferingsgezindheid verloren, ingeruild voor behoudzucht, veranderangst en streven naar gelukzaligheid. Misschien hebben we wel al een béétje Sense of Urgency, maar die lijkt vooralsnog eerder te leiden tot wat in de psychologie en sociologie zo fraai wordt genoemd: een preventie-focus*), i.p.v. een promotie-focus.

En net nu er zoveel indrukwekkende, nieuwe dreigingen én ook mogelijkheden opdoemen!

De geschiedenis van volken, staten en bedrijven, klein en groot, leert ons, dat we een Visie (een Sense of Opportunities & Excitement) nodig hebben, een Formidabel doel, WOW! en mobilisatie. En dat begint allemaal met de juiste houding - niet de preventie-focus, maar de promotie-focus.

Open your mind, maak de energie vrij en let's make dust!


*) Mensen met een promotie-focus zijn gericht op het bereiken van hun doelen en idealen. Ze zijn optimistisch en zijn geneigd gevaren te onderschatten. Uitdaging, risico, winst, avontuur, ambitie en succes zijn sleutelwoorden voor iemand met een sterke promotie-focus. Mensen met een preventie-focus zijn meer gericht op het veilig stellen van wat ze hebben en het vermijden van verlies en falen. Ze denken eerder aan wat er mis kan gaan. (Roos Vonk, hoogleraar psychologie Radboud Universiteit Nijmegen.)

Er zijn nog geen reacties op "Let's make dust!"