Nieuw! Arbeidsstagnatie

In "Lol en Zin - succes in de Nieuwe Toekomst" beschreef ik het elementaire belang van employee energy om de kansen die de Nieuwe Toekomst biedt, te kunnen verzilveren. Die energie opwekken en voluit laten stromen is een belangrijke uitdaging, maar de uitdaging is nog groter dan dat! Het gaat namelijk niet alleen om het Vitaliseren van je werk(onder)nemers, maar ook om Vinden, Verleiden en Vasthouden - de 4V-uitdaging. (Of de FARE-challenge: to Find & Attract and to Retain & Energize the right (amount of) workers, managers and partners.) Eind september verzorgde ik in dat kader voor De Baak / Syntens / Port4Growth in het kader van het programma 'Growth Experience 2010' een presentatie met de titel "Geen groei, geen personeel". Op innovatiepromotor.nl vind je een kort verslag plus interview:

Hieronder, in tekst, mijn uitleg van de 4V-uitdaging.

Twee jaar geleden begon de Grote Recessie en de economie liet in 2009 de historisch grote krimp van 4% zien. Nadat als gevolg hiervan de werkloosheid was opgelopen tot 6,1% in februari 2010, begon die weer aan een gestage daling, om in augustus 2010 alweer op 4,9% uit te komen. Dat was nog wel 0,2% hoger dan een jaar eerder, maar 4,9% is erg weinig. Onder 5,5% werkloosheid is de arbeidsmarkt krap en feitelijk was er dus alweer sprake van krapte op de arbeidsmarkt. In Europa heeft alleen Oostenrijk een nog later werkloosheidspercentage. In het 2e kwartaal van 2010 was de werkloosheid onder middelbaar opgeleiden nog maar 5,3% en onder hoogopgeleiden nog maar 3,5%! En van die mensen moet een kennis- en diensteconomie als Nederland het hebben!

Ongeveer 40% van onze personeelsbestanden is momenteel ouder dan 45 jaar, zo'n 12% is ouder dan 55%. In 2010 beginnen de babyboomers in steeds grotere aantallen de arbeidsmarkt te verlaten. Dat zal dit decennium leiden tot een enorme vervangingsvraag naar arbeid. En hoewel de economische groei dit jaar en de komende jaren niet sterk zal zijn en daarom de uitbreidingsvraag naar arbeidskracht ook niet, zal door de geweldige vervangingsvraag de dynamiek op de arbeidsmarkt de komende jaren, dus bij matige economische vooruitzichten en weinig uitbreidingsvraag naar werkenden, toch enorm zijn. De vervangingsvraag zal al met al 85% van alle vraag naar werknemers creëren! Het aantal nieuwe vacatures kwam in het topjaar 2008 net boven de grens van 1 miljoen uit, de verwachting is dat dat aantal in 2011 weer bijna zal worden gehaald en in 2012 zelfs zal worden overtroffen!

Hebben we nog een grote arbeidsreserve? Vaak wordt gezegd van wel, er zitten tenslotte miljoenen mensen in de WAO of in de bijstand of thuis zonder uitkering (de Nuggers). En natuurlijk is de daling van de werkgelegenheid de afgelopen jaren in sterke mate opgevangen door deeltijd-WW en flex - mensen met een tijdelijk contract, oproepkrachten, invalkrachten, uitzendkrachten, gedetacheerden en ZZP'ers die vanaf eind 2008 ineens veel minder werk hadden, wat nauwelijks of niet tot uitdrukking kwam in de werkloosheidscijfers (en sinds het voorjaar van 2010 ineens weer meer werk hadden). Maar voorlopig moet de constatering zijn dat de bruto arbeidsparticipatie in Nederland met zo'n 71% hoog is en in Europa alleen wordt overtroffen in Zwitserland en in Scandinavië. De ontwikkeling van onze arbeidsparticipatie gaat dan ook al jaren niet meer zo snel.

En dat geldt ook voor onze arbeidsproductiviteit. Die is Nederland ook van topniveau, maar stijgt ook al jaren niet meer heel snel.

En dan hebben we tot slot nog de loyaliteit en de employee engagement, ofwel de mate waarin werknemers zich gebonden en gemotiveerd voelen. Ook daar blijkt uit allerlei onderzoeken dat inmiddels ongeveer de helft van de werknemers zich oriënteert op een andere baan en dat slechts ongeveer 40% zich (sterk) gemotiveerd voelt door zijn/haar werk en werkgever. Terwijl uit allerlei onderzoek blijkt, dat employee engagement van groot belang is voor de groei, de productiviteit, de innovatiekracht en het rendement van organisaties.

Kortom, werkgevers hebben een paar enorme, niet eerder geziene uitdagingen. Zij zijn samen te vatten als de Vier V's: waar en hoe kan ik voldoende werk(onder)nemers Vinden, Verleiden, Vasthouden en Vitaliseren? Als dat allemaal onvoldoende lukt, en op basis van het voorstaande moeten we dat vooralsnog als uitgangspunt nemen, dan zullen zij geraakt worden door een nieuwe vorm van stagnatie, te weten arbeidsstagnatie: er is voldoende of zelfs veel handel en dito groei- en innovatiemogelijkheden, maar de mensen die het moeten doen zijn er niet of ze zijn onvoldoende geïnspireerd. Elke werkgever die de Vier V's wél op orde heeft of krijgt, die ambitieus én aantrekkelijk én aanstekelijk is of wordt, kan de geweldige kansen die dit decennium óók biedt, verzilveren en enorm succesvol in de Nieuwe Toekomst zijn.

PS. Een paar voorbeelden van innovatief organiseren: Finext, TMC Group, Bergman Medical Care.

Er zijn nog geen reacties op "Nieuw! Arbeidsstagnatie"