Efficiency moet verboden worden

De laatste tijd, met veel berichten over herstel en stabilisatie, gaat het toch nog vaak over verdere kostenbesparingen en bezuinigingen, over loonmatiging, over minder werknemers.

Tuurlijk, je moet je tijd en middelen absoluut niet verspillen (duurzaamheid!) en sommige zaken en bezigheden zijn randvoorwaardelijk en moet je daarom uitvoeren, maar met een minimale inspanning, dus maximaal efficiënt, maar that's all! Iedereen die steeds vooral over efficiency praat, op efficiency stuurt, voltijds aan de versterking van de efficiency werkt of meent te moeten werken en te láten werken, moet nog één waarschuwing plus alternatieve focus krijgen …
… en als ’t dan nog niet over gaat: a) uitplaatsen naar bedrijven en sectoren met echt absoluut zonder twijfel zeker weten een krimpende maar anderszins volstrekt stabiele toekomst (bestaan die?), en anders b) ontslaan vanwege totaal gebrek aan creativiteit, ambitie, moed, klant-, kans- en toekomstgerichtheid.

Sturen op productiviteit, dáár moet het over gaan. Hoe kunnen wij het maximale uit de ons ter beschikking staande mensen en middelen halen? Welke trend(s) kunnen we benutten, welke ongemakken, gemis, belangen of behoeften kunnen we aangrijpen, welke klanten, doelgroepen, markten, regio’s en landen kunnen we bewerken? Wat kunnen we bedenken, welke ideeën hebben we? Hoe krijgen we dat voor elkaar?

“We choose to go to the moon and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills.” Aldus JFK in september 1962.

Laat ons bloed sneller stromen!

Maar als je dan écht niks kan bedenken […], of het niet durft, of het gewoon echt niet voor elkaar kunt krijgen, stuur dan de mensen en middelen naar anderen met kansen, fantasie en durf. Geef dát dan de kans.

Sturen op efficiency is de slechtste uitvinding ooit, in ieder geval in de bedrijfseconomie/-kunde. Sturen op efficiency – het zou verbóden moeten worden.

Sturen op productiviteit – dat zouden méér mensen moeten doen. (Héél veel meer!)

1 reactie op "Efficiency moet verboden worden"

Ron ingezonden op 3 december

Mooie uitspraak die ik in het kader van dit artikel heb gehoord :

"Verkeerd bezuinigen kan je duur komen te staan"

Opvallend dat in een crisis er alleen wordt gekeken naar kostenbesparing en zelden of nooit naar omzetverhoging. Vooral als je beseft dat veel primaire kostenbesparende maatregelen zoals marketingbudget op middellange termijn direct een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van de omzet. Minder omzet zorgt voor verdere kostenbesparing en uiteindelijk komt het bedrijf in een neerwaartse spiraal die alleen nog maar door echt ondernemerschap kan worden gestopt. Ongelooflijk soms dat de angst om te investeren in omzet verhogende initiatieven door met name de CFO's de nek wordt omgedraaid. Deze mensen zijn niet gekwalificeerd als ondernemer of algemeen bestuurder, maar komen steeds vaker op die stoel terecht. Korte termijn kunnen ze de winstgevendheid bij een dalende omzet nog realiseren, maar op een manier die de ziel uit een bedrijf haalt.
Dit biedt aan de andere kant kansen voor bedrijven die wel durven. De markt ligt open voor innovatie en ondernemerschap. Kijk maar eens voor jezelf hoeveel nieuwe brands je in de afgelopen 3 jaar (crisis?) hebt leren kennen. Juist nu kun je het onderscheid maken. Pak ook die kans!!.