50% groei

Kort geleden schreef ik al over het economisch en politiek gehannes in "Weg uit de stagnatie!". Inmiddels is er weer flink ingezet op extra bezuinigingen dan wel lastenverzwaringen.

Economisch kijkglas juni 2013.jpg

Vanochtend kwam de Rabobank met een waarschuwing: "Extra bezuinigingen smoren groei 2014"; terecht, naar mijn mening.

Ik ben meer van de geïnspireerde facilitering, dat mag inmiddels duidelijk zijn; mogelijkheden te over.

Rational Optimist.png

Ik ben dan ook blij om te zien dat de sterke oriëntatie van onze Topsectoren op innovatie en op buitenlandse afzet, er volgens Panteia voor zorgt dat deze een licht positieve bijdrage leveren aan de economische groei van Nederland.

Zelf heb ik een wat meer omvattend voorstel geschreven om onze groei weer terug te vinden, in het boekje 'Pamflet2.nl. Stempel geschikt! 60 visies op werk voor iedereen': "Korting voor meer werk, welvaart en welzijn."

Pamflet2 stempel geschikt.png

Mijn voorstel kan ons 50% extra welvaart en nog veel meer extra welzijn opleveren, door de bevordering van aanstekelijk werkgeverschap in combinatie met een futureproof - of zelfs future creating - strategie!
Realistisch, realiseerbaar?
Of overdreven?
Besef dan dat onze economie de afgelopen 65 jaar zo'n 650% is gegroeid, en de afgelopen 35 jaar zo'n 100% - er is duidelijk héél veel mogelijk, mits een goede, nieuwe aanpak wordt gekozen, zoals die ik voorstel.

Bruisen - dat zouden we meer moeten doen!

Er zijn nog geen reacties op "50% groei"