Flex en de turbulente stagnatie - update 3

Het is tijd voor de derde flex-update. Eén ding is zeker: personeelsbestanden en werk zijn wéér flexibeler geworden.

In mijn uitgebreide update met nieuwe feiten, analyses, vooruitzichten en adviezen wordt duidelijk en toegelicht dat

  • werkgevers meer flex willen, steeds hogere eisen stellen aan flex en flex steeds meer - bewust of onbewust - zien als cruciale randvoorwaarde voor hun concurrentiekracht en hun succes;
  • en dat leveranciers van flexibele oplossingen daarom óf commodity-kampioen moeten worden óf (multi) specialist - en daarvoor steeds meer over de traditionele muren moeten kijken.

Voor de volledigheid kun je hier daarom ook mijn presentatie vinden die ik op 4 april j.l. heb gegeven op het Flexcongres: "Succes in flex door specialisatie".

Succes is een keuze!

Er zijn nog geen reacties op "Flex en de turbulente stagnatie - update 3"